ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ธัญญา วรรณพฤกษ์
ผู้จัดการมูลนิธิฯ
tanya@theptarin.com

 
สุธีรา สุขใส

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ
suteera.theptarin@gmail.com


มูลนิธิเพื่อพัฒนาการบริบาลผู้ป่วยเบาหวาน

ชั้น 12A อาคาร Lifestyle Building โรงพยาบาลเทพธารินทร์
3850  ถ.พระรามที่ 4  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2348-7000 ต่อ 4351
โทรสาร 0-2249-8774