“วัดปลอดเบาหวาน”

ทีมงานโรงพยาบาลเทพธารินทร์ และ มูลนิธิเพื่อพัฒนาการบริบาลผู้ ป่วยเบาหวาน จัดกิจกรรม “วัดปลอดเบาหวาน” ที่วัดสระเกศ พร้อมทีมสนับสนุนจาก ไลฟ์สแกน และน้องๆ จากคณะสาธารณสุข ม.มหิดล และ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ถวายคำแนะนำให้พระสงฆ์ห่างไกลโรคเบาหวาน สื่อสารให้ฆราวาสทราบหลักการเลือกอาหารใส่บาตรเพื่อเลี่ยงถวายเบาหวานพร้อมอาหาร เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2556 ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร คลิกที่นี่เพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 

Knights wore more than just armor
iphone 5 screen replacementthe Deputy Editor of GQ