เบาหวานระรานโลก

เบาหวานระรานโลก

ในปี ค.ศ.2007 องค์การสหประชาชาติมีมติให้การปราบปรามภัยจากโรคเบาหวานเป็นวาระสุขภาพของโลก!

การศึกษาทางระบาดวิทยาพบว่าจำนานผู้เป็นโรคเบาหวานในโลกนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในปี ค.ศ.2007 มีผู้เป็นเบาหวานมากถึง 246 ล้านคน หรือเกือบร้อยละ 6 ของประชากรผู้ใหญ่ในโลกนี้ และหากปัญหายังไม่ได้รับการจัดการ คาดการณ์ว่าจำนวนผู้เป็นโรคเบาหวานจะพุ่งขึ้นถึง 380 ล้านคนในปี ค.ศ.2025 และประเทศแถบเอเซียอาคเนย์จะมีอัตราเพิ่มสูงสุดแห่งหนึ่งของโลก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตการกินอยู่ และคนเอเชียมีกรรมพันธุ์เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน

สิ่งที่จะตามมากับโรคเบาหวานคือโรคหัวใจและหลอดเลือด ในช่วงเวลา 5-6 ปีที่ผ่านมา เรื่องราวของโรคเบาหวานและโรคหัวใจและหลอดเลือดได้รับเลือกขึ้นเป็นพาดหัวข่าวของนิตยสารระดับโลกเกือบทุกฉบับ

ท่ามกลางความจริงและสถิติที่น่าสะพรึงกลัวยังมีข่าวดี งานวิจัยหลายต่อหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่าแม้โรคเบาหวานจะน่ากลัวและคุกคามโลกเราอยู่อย่างไม่หยุดยั้ง แต่เราสามารถป้องกันหรืออย่างน้อยชลอเวลาที่จะเป็นโรคนี้ได้ด้วยการควบคุมไม่ให้อ้วน เราปราบเบาหวานได้ด้วยตัวเราเอง ไม่ต้องมีอาวุธ ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายมากมาย

ติดตามอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ความจริงทันสมัยเกี่ยวกับการค้นหาความเสี่ยง การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และแนวคิดการดูแลสุขภาพยุคนี้ได้ในหนังสือ “เคล็ด (ไม่) ลับ ครอบครัวปลอดเบาหวาน” โดย ธัญญา หิมะทองคำ มูลนิธิเพื่อพัฒนาการบริบาลผู้ป่วยเบาหวาน และโรงพยาบาลเทพธารินทร์ จำหน่ายที่ซีเอ็ดทุกสาขา รายได้สมทบทุนมูลนิธิฯ เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคเบาหวาน