เป้าหมาย

เป้าหมาย

มูลนิธิฯ มีเป้าหมายการทำงาน 2 ด้าน

  1. งานพัฒนาบุคลากรผู้ทำงานบริการผู้เป็นเบาหวาน เลือกทำงานนี้เพราะการที่เราพัฒนาบุคลากรคนหนึ่งหรือทีมหนึ่งนั้น เขาจะสามารถไปพัฒนาและให้บริการกับประชาชนจำนวนมหาศาล
  2. งานรณรงค์เพื่อป้องกันโรคเบาหวาน เลือกทำงานนี้เพราะโรคเบาหวานเป็นโรคที่ป้องกันได้ด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตให้ดีต่อสุขภาพ การป้องกันคือการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุต้นตอ ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตและลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับประเทศได้