โครงการขยายพันธุ์คนชอบเท้า

โครงการขยายพันธุ์คนชอบเท้า

 

โครงการ ขยายพันธุ์คนชอบเท้า
พื้นที่เป้าหมาย ทั่วประเทศไทย
หน่วยงานร่วมทำงาน โรงพยาบาลเทพธารินทร์
ผู้ดูแลหลัก ธัญญา วรรณพฤกษ์

มูลนิธิเพื่อพัฒนาการบริบาลผู้ป่วยเบาหวาน และ โรงพยาบาลเทพธารินทร์

จุดประสงค์ เพื่อสร้างให้เกิดความตระหนักเรื่องการดูแลสุขภาพเท้า เกิดความรู้ในการป้องกันและการดูแลแผลเบาหวานที่ถูกต้อง ช่วยลดอัตราการตัดขาเนื่องจากโรคเบาหวาน เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยเบาหวาน ลดภาระงานในการดูแลแผลของบุคลากรการแพทย์ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
ระยะเวลา พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน
บทบาทของมูลนิธิฯ ออกแบบโครงการและเสาะหาทุนสนับสนุนจาก World Diabetes Foundation ประเทศเดนมาร์ก ( www.worlddiabetesfoundation.org) และดำเนินงานทั้งโครงการ

–    จัดการอบรมระดับพื้นฐานเรื่องการดูแลสุขภาพเท้า

–    จัดการอบรมระดับสูงเรื่องการดูแลสุขภาพเท้าและแผลเบาหวาน

–    สนับสนุนทุนให้หน่วยงานต่างๆ ที่ผ่านการฝึกอบรมและปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพเท้าเพื่อจัดการอบรมระดับพื้นฐานและขยายเครือข่ายจำนวนคนทำงานของตนเอง

–    จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการทำงานดูแลสุขภาพเท้า

ข้อมูลเพิ่มเติม