โลโก้

โลโก้

สัญลักษณ์

เปรียบกับ

คน ผู้เป็นเบาหวานที่รอการช่วยเหลือ
ประภาคาร บุคลากรสาธารณสุขผู้มีหน้าที่ชี้แนวทางการดูแลรักษาและป้องกันเบาหวานที่ถูกต้องให้กับประชาชน
หยินหยาง การดูแลรักษาและป้องกันโรคเบาหวานซึ่งต้องอาศัยการรักษาความสมดุลในการดำเนินชีวิต เดินทางสายกลาง
สีส้ม วันพฤหัสซึ่งเป็นวันครู บุคลากรสาธารณสุขมีหน้าที่ให้ความรู้เรื่องการดูแลตนเองเพื่อให้ผู้เป็นเบาหวานอยู่กับเบาหวานได้อย่างมีความสุข และผู้ที่ยังไม่เป็นรู้วิธีการป้องกันตนเอง