Advance Foot and Wound Care with Lifestyle Modification Essence 2

เมื่อวันที่ 27-28 ก.พ.- 1 มี.ค. 56 มูลนิธิเพื่อพัฒนาการบริบาลผู้ ป่วยเบาหวาน ร่วมกับ สปสช. จัดการอบรม Advance Foot and Wound Care with Lifestyle Modification Essence รุ่นที่ 2 นอกจากได้ความรู้เพื่อนำไปดูแลคนไข้ ช่วยกันลดการตัดขาจากเบาหวานแล้ว ยังได้เพื่อน ได้แรงใจ และได้อุปกรณ์เล็กๆ น้อยๆ กลับไปเริ่มต้นทำงานกันอีกด้วย … คนจัดงานมีความสุข 🙂 ขอขอบคุณ World Diabetes Foundation และ บ.โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับการสนับสนุนทุนสำหรับจัดอบรมและการผลิตเครื่องมือทำงานในครั้งนี้

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม