Advance Foot and Wound Care with Lifestyle Modification Essence 3

วันที่ 11-13 มี.ค. 56 มูลนิธิเพื่อพัฒนาการบริบาลผู้ ป่วยเบาหวาน ร่วมกับ สปสช. จัดการอบรม Advance Foot and Wound Care with Lifestyle Modification Essence รุ่นที่ 3 นอกจากได้ความรู้เพื่อนำไปดูแลคนไข้ ช่วยกันลดการตัดขาจากเบาหวานแล้ว ยังได้เพื่อน ได้แรงใจ และได้อุปกรณ์เล็กๆ น้อยๆ กลับไปเริ่มต้นทำงานกันอีกด้วย … คนจัดงานมีความสุข 🙂 ขอขอบคุณ World Diabetes Foundation และ บ.โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับการสนับสนุนทุนสำหรับจัดอบรมและการผลิตเครื่องมือทำงานในครั้งนี้
คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม