Advance Foot and Wound Care with Lifestyle Modification Essence 4

วันที่ 22-24 เมษายน 56 มูลนิธิเพื่อพัฒนาการบริบาลผู้ ป่วยเบาหวาน ร่วมกับ สปสช. จัดการอบรม Advance Foot and Wound Care with Lifestyle Modification Essence รุ่นที่ 4 นอกจากได้ความรู้เพื่อนำไปดูแลคนไข้ ช่วยกันลดการตัดขาจากเบาหวานแล้ว ยังได้เพื่อน ได้แรงใจ และได้อุปกรณ์เล็กๆ น้อยๆ กลับไปเริ่มต้นทำงานกันอีกด้วย … คนจัดงานมีความสุข 🙂 ขอขอบคุณ World Diabetes Foundation และ บ.โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับการสนับสนุนทุนสำหรับจัดอบรมและการผลิตเครื่องมือทำงานในครั้งนี้

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพเพิ่มเติม